Letní jazykové kurzy angličtiny a španělštiny na táboře

Letní jazykové kurzy angličtiny a španělštiny na táboře v Barceloně probíhají:

  • od pondělí do pátku během dopoledne
  • ve 4 lekcích denně, každá z nich trvá 45 minut
  • v maximálním počtu 14 táborníků ve skupině

Po skončení jazykového tábora obdrží každý účastník certifikát s detailními informacemi o svém pokroku v cizím jazyce a dosažené jazykové úrovni.

Pro bližší informace ohledně lektorů cizích jazyků, výukové metody a didaktických materiálů přejděte na stránku o letních jazykových kurzech v zahraničí.


Přihlaste se!Stáhnout katalog zdarma!

Žádost o více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Nejprve si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.