Letní jazykové kurzy

Letní jazykové kurzy

Idiomas

ENFOCAMP bere v potaz především období roku a věk táborníků - jsme přece letní tábor a hlavním cílem je to, aby si ho všichni co nejvíc užili! Proto je obsah letních jazykových kurzů a didaktických materiálů stejně jako výuková metodologie koncipovány a navrženy s cílem přinést perfektní vyvážení mezi zábavou a studiem. Účastníci letního tábora ve Španělsku tak mohou jedinečnou příležitost strávit léto v zahraničí využít na úplné maximum.

Lektoři

Studijní výsledky nezáleží pouze na motivaci našich táborníků, ale velký podíl na nich mají přímo lektoři, kteří předávají své znalosti. Náš tým lektorů cizích jazyků právě z tohoto důvodu vybíráme velmi pečlivě a dbáme na jejich dostatečnou kvalifikaci. Všichni z nich jsou biligvní, vyškoleni k výuce angličtiny nebo španělštiny, mají certifikát CAP (certifikát o pedagogické způsobilosti) a 90% z nich jsou rodilými mluvčími vyučovaného jazyka.

ENFOCAMP metodologie výuky

Studijní plán je navržen tak, aby bylo každým okamžikem patrné, že se jedná o letní tábor. Jinými slovy - jazykové lekce jsou koncipovány tak, aby byly pro táborníky dostatečně zajímavé a zábavné, ale zároveň aby je motivovaly na maximum a aby je přiměly k seriozním konverzacím a diskusím na různá téma. Naším hlavním cílem je, aby si táborníci svůj pobyt v zahraničí se studiem cizích jazyků užili úplně naplno a zároveň se během tohoto krátkého časového období naučili co nejvíce. Hlavním pilířem metodologie výuky je komunikativní přístup a používání pestrých technik při studiu základních jazykových znalostí: gramatiky, mluvení, poslechu, slovní zásoby, výslovnosti, psaní a kulturních znalostí.

Didaktické materiály

Didaktické materiály jsou navrženy na míru každé věkové skupině a jazykové úrovni. Na základě jazykových dovedností a znalostí obdrží každý táborník během prvního dne na táboře sadu didaktických materiálů, které lektoři při výuce dále doplňují dalšími nástroji a pomůckami.

Jazykové úrovně

Jazyková úroveň každého táborníka bude během prvního dne zjištěna prostřednictvím testu z angličtiny nebo ze španělštiny. Po absolvování testu budou všichni rozděleni do skupin na základě věku a výsledků testu jazykové úrovně. Celkem nabízíme 7 jazykových úrovní angličtiny i španělštiny od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

Certifikáty

Každý táborník po skončení jazykového kurzu obdrží od svého lektora certifikát s podrobnými informace o pokroku během výuky.

Přihlaste se!Stáhnout katalog zdarma!

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать ваше пребывание на нашем сайте максимально удобным. Продолжая пользоваться сайтом, вы автоматически соглашаетесь с их использованием. Узнайте больше о нашей Политике в отношении файлов cookie.